• Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Description slide 7

Dana, 29. oktobra 2015. godine su održane dve radionice, za prvu grupu, pod nazivom: Lekovito i začinsko bilje i Sadnja u okviru projekta Moji vršnjaci, moj izbor, koje je održao mentor Miloš Milojković uz pomoć Anice Bojanić. Bilo je i zabavno i korisno.

FOTOGALERIJA