• Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Description slide 7

Dana, 26. aprila 2016. godine održana su dva sastanka u cilju reorganizacije tmova. Prvi sastanak je bio sastanak projektnog tima, a potom i redakcijski sastanak sa decom ukljčuenom u projekte. Teme ovih sastanka su bile: Prezentacija puta u Hanover, reorganizacija timova (radio, web i video) u dva velika tima, priprema naredne emisije, učešće u radio seminarima koji se organizuju tokom maja i juna za decu iz Čačka, Paraćina, Svilajnca i Rače, kao i organizacija jednodnevnog izleta tokom meseca maja.