• Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Description slide 7

Dana, 24. maja održan je redakcijski sastanak tima A, koji vodi vršnjački instruktor Jovana Arsović. Dogovoren je sadržaj emisije (prvi i drugi radio seminar, emitovanje prvih vesti iz Čačka, Paraćina i Velik Plane). Bilo je dogovora oko pripreme za izveštavanje povodom aktivnosti koje nam slede (Dan razmene pelcera, Izložba fotografija, Akcija čišćenja Šumarica, Ekskurzija na Uvac, Dan CEOOR-a). Dogovor je da se ubrza rad na prezentaciji puta u Hanover, zbog koga sada kasni i bilten. Takođe je diskutovano i o dinamici postavljanja videa na you tube kanal i ažuriranja vesti za sajt. Sastanku prisustvovali mentori: Ana Đokić Ostojić, Jasmina Čobanović i Dragana Zarkov, kao i Milan Gabarić u svojstvu menadžera projekta Eko info.

FOTOGALERIJA