• Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Description slide 7

Dana, 04.05.2016. godine počelo je snimanje prve od dve emisjie Eko eho, koja će biti posvećena studijskoj poseti u Hanoveru. Dans su o Hanoveru i o tome kako je proteklo putovanje govorili Ana Đokić Ostojić, mentor u CEOOR- u i MIlan Gabarić, predsednik Udruženja CEOOR, koji su sa 12 učenica proveli u Hanoveru od 08.-17. aprila 2016. godine, kao i učenici koji su putovali, a bili podeljeni u pet grupa sa sledećim temama: Biodiverzitet, Otpad, Energetska efikasnost, Ekološke nevladine organizacije i Eko škole.

FOTOGALERIJA