• Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Description slide 7

U okviru projekta Eko info raspisan je konkurs za mlade novinare. Mugu učestvovati svi učenici 7 i 8 razreda osnovnih škola i srednjoškolci sa teritorije Republike Srbije. Postoje tri kategorije i to:
Najbolji radio prilog (audio zapis), najbolji video prilog, kao i najbolji tekst za sajt.

Ode možete preuzeti:

plakat konkursa 

tekst sa detaljnijim obaveštenjima.

Konkurs traje do 20. januara 2017. godine.