• Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Description slide 7

Dana, 15. avgusta 2016. godine održan je sastanak sa učenicima koji su učesnici projekta Eko info sa Ahimom Rimanom.